ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Το γραφείο μας δημιουργήθηκε το 1975 και μέχρι σήμερα έχουμε επιτύχει να το τοποθετήσουμε σε μία υψηλά αναγνωριζόμενη θέση στην Ελληνική και Διεθνή ταξιδιωτική αγορά. Αυτή η εμπειρία και η εξειδίκευση, μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών το οποίο καλύπτει πλήρως όλες τις ταξιδιωτικές σας ανάγκες, είτε είστε μεμονωμένος επιχειρηματίας είτε μία σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.